Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

  • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
  • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
  • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)
Çarşamba, 25 Kasım 2015 15:32

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında danışmanlık hizmeti, görevlendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

 

 

Kategori Hizmetler
Perşembe, 18 Haziran 2015 05:48

Yangın Güvenliği Eğitimi

Ayrıntı OSGB olarak düzenlediğimiz yangın eğitimlerinde ;

Yangın hakkında genel bilgileri, yangına sebebiyet veren durumlar, tehlikeler, yangına karşı alınabilecek önlemler ve insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak bilgilendirme yapılarak, çalışanlara doğru davranış biçimi kazandırmak amacı taşımaktadır.

Eğitim İçeriği ;

Teorik  Eğitim;

Yangın nedir, yangının sınıfları, yangınların sebepleri ve etkenleri, yangın yerlerindeki tehlikeler, yanıcı maddelerin sınıflandırılması, yangın türleri, yangın söndürücü maddeler ve yangın söndürme ilkeleri, yangın önleyici tedbirler, yangında koruyucu malzemeler. 

Uygulamalı Eğitim;

Katı , Sıvı veya Gaz maddeler ile gerçekleştirilen kontrollü yanmanın uygun söndürücülerle söndürülmesi.

 

Kategori Hizmetler