Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

  • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
  • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
  • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Tarihçesi

Çarşamba, 25 Kasım 2015 14:09

Osmanlı Devletinde 1865 yılında çıkarılan ilk yasal belge Dilaver Paşa Nizamnamesi kömür madeni işçilerinin çalışma, dinlenme ve tatil sürelerinde düzenleme yaparak zorunlu çalışmayı altı aya düşürmüştür.

Maadin Nizamnamesi tazminattan sonra çıkarılan ve “kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenir” hükmü ve hekim bulundurma, çalışma ve dinlenme zamanı ve koruyucu hükümler ile işverene bazı yükümlülükler getirmiştir (MMO, 2011:8).

Cumhuriyet döneminde çıkarılan ilk iş yasası 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunudur.

İş Kanunu, 1967, 1971 ve en son 2003 yılında değişerek günümüzde devlet, işçi ve işveren arasında iş hukukunu düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu yayımlanmıştır. Bu kanunda 77-81 maddeler arasında sadece 5 madde ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar düzenlenmekteydi. 2012 yılı haziran ayında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayımlanarak günümüzdeki müstakil iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çıkarılmış, yönetmelik, tebliğ, yönerge vb. ikincil mevzuat ile bazı istisnalar dışında tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına alınmış, çalışan ve işveren hukuki sorumlulukları detaylı ortaya konulmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı tarihçesi aşağıda kronolojik olarak gösterilmiştir (MMO, 2011:9-16).

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Tarihi Gelişimi

1865 Dilaver Paşa Nizamnamesi (Çalışma, dinlenme ve tatil)

1869 Maadin Nizamnamesi ( Hekim bulundurma, Bildirim, çalışma ve dinlenme zamanı, eczane bulundurma ve Korucu Önlemler)

1921   114 Sayılı “Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna”

1921   151 Sayılı “Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna

Müteallik (8 saat ile sınırlandırılmış, Cezai Hükümlülükler getirilmiştir)

1924   394 Sayılı Hafta Tatili Yasası 1926 818 Sayılı Borçlar Kanunu (Hukuki Sorumlulukları)

1930 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası (Çocuk ve kadın işçilerin korunması)

1930 1580 Sayılı Belediyeler Yasası(Teknik kontrol yapma , sağlık denetimi yapma)

1936 3008 Sayılı İş Yasası(İşçi ve işveren ilişkilerine kapsamlı olarak ilk müdahale)

1950   174 Sayılı Kanun (Denetim Yapmak)

1967   931 Sayılı İş Yasası (Anayasa Mahkemesi İptal etti)

1971 1475 Sayılı İş Kanunu (İSG açısından kapsamlı düzenlemeler)

2003 4857 Sayılı İş Kanunu ( AB Normları)

2012 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Son Düzenlenme Cuma, 27 Kasım 2015 07:29