Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

  • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
  • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
  • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)

Meslek Hastalığı Nedir?

Çarşamba, 25 Kasım 2015 14:34

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda meslek hastalığı “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesinde Meslek hastalığı, “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.” şeklinde tanımlanmıştır.

“Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği”’nin 18 inci maddesine göre meslek hastalıkları 5 grupta toplanmıştır.

 A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,

 B Grubu: Mesleki cilt hastalıkları,

 C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları,

 D Grubu: Mesleki bulaşıcı hastalıklar,

 E Grubu: Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları.

Bir hastalığın ortaya çıkmasında birden fazla faktör etkili olabilir. Çalışanın yaptığı işin niteliğinden, çalıştığı ortamdaki risk faktörlerinden veya işin yürütüm şartlarından meydana gelip gelmediği ortaya konularak hastalığın işle ilgili hastalık veya meslek hastalığı olup olmadığı belirlenmektedir.

Son Düzenlenme Cuma, 27 Kasım 2015 07:48