Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

  • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
  • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
  • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)

Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti

Perşembe, 26 Kasım 2015 12:52

2002 yılından beri yürürlükte olan İlkyardım Yönetmeliği 29 Temmuz 2015′ yürürlükten kaldırıldı. Yerine yeni İlkyardım Yönetmeliği yayımlandı. Yeni yönetmelik, işverenler ve çalışanlar için yeni sorumluluklar getiriyor.

 

Hesaplama Sistemi Değişti

Eski yönetmelik, her 20 personel için 1 ilkyardım personeli görevlendirme zorunluluğu getiriyordu. Eğer işyeri ağır ve tehlikeli işler kapsamındaysa her 10 personel için 1 görevlendirme yapılıyordu. Görevlendirilecek personelin ilgili merkezlerden Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası almış olması zorunluydu. Yeni yönetmelik ise üç kategorideki tehlike sınıfına göre kademeli bir zorunluluk getiriyor. 

 

• Az tehlikeli işyerinde 20 çalışana bir ilkyardımcı,
• Tehlikeli işyerinde 15 çalışana bir ilkyardımcı,
• Çok tehlikeli işyerinde ise 10 çalışana bir ilkyardımcı görevlendirilmesi gerekiyor.

İlkyardımcıya 16 Saat Temel Eğitim Ve Sertifika

 

İlkyardımcı olarak görevlendirilecek personelin, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinde en az 16 saat ilkyardım eğitimi almaları gerekiyor. Bu eğitime katılabilmek için ilkokul mezunu olmak yeterli. Yönetmelik, işverenlere bu konuda hizmet alma imkânı tanımıyor. Yani ilkyardımcı personeli kendi bünyelerinde istihdam etmeleri gerekiyor. Yönetmelik 29 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmiş durumda. Dolayısıyla bütün işverenlerin ve işyerlerinin yeni hükümlere uyum sağlaması gerekiyor.

Detaylı bilgi veya hizmet almak için Ayrıntı OSGB uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.