Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

  • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
  • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
  • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)
Çarşamba, 25 Kasım 2015 15:34

İş Ekipmanlarının Periyodik Muayeneleri

     6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesi, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır. 

    6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. 

    İşveren olarak işletmenizde bulunan asansör,forklift,transpalet,lift,basınçlı kaplar,caraskal,vinç vb.iş ekipmanlarının yıllık periyodik muayenelerini yaptırmadığınız takdirde muayenesi yapılmayan ekipman başına 2,240 TL idari para cezası kesilecektir.

     Cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için en kısa zamanda Ayrıntı OSGB’nin kaliteli hizmet anlayışıyla sizde tanışın. 

Kategori Hizmetler
Çarşamba, 25 Kasım 2015 14:30

İş Kazası

İş kazasının genel olarak önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin hasara uğramasına ve üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlanır.

İş kazasının en bilinen tanımı, Sosyal Sigortalar Yasası'nda verilen tanımıdır. Bu tanım ile SGK'nın iş kazasına uğrayan işçilere hangi koşullarda ekonomik destek vereceği ve sağlık yardımlarından yararlandırılacağının belirlenmesi amaçlanır.

Kategori Makaleler
Çarşamba, 25 Kasım 2015 09:35

Türkiye’ de İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye’de 2012 yılının haziran ayına kadar İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ayrı bir kanunun bulunmayışı dolayısıyla, İSG ile ilgili genel önleyici düzenlemeler, sorumluluklar ve yükümlülüklere ilişkin İş Kanunu'na; iş kazası ve meslek hastalığının yasal tanımına ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na; hastalık ve kaza sonrası maddi tazminatlara ilişkin Borçlar Kanunu'na; cezai sorumluluklara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'na başvurulması gerekmekteydi (Hökelek, 2012).

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı, 20.06.2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmış, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kategori Makaleler

 

• Temel İSG Eğitimleri

• Risk Analizi Eğitimi

• İş Güvenliği Kurul Eğitimi

• Yüksekte Çalışma Eğitimi

• İskele Eğitimi

• İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma

• Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi

• Acil Durum ve Kriz Yönetimi

• Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

• OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Eğitimi

• ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standart Eğitimi

• Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele

• Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi

• Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği

• Gözlemci(Gözcü) Eğitimi

• Kaldırma Ekipmanları Eğitimi

• Tehlike Bilinci Eğitimi

• Yasal Mevzuat Eğitimi

• İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar

• Ergonomi

• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar

• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

• Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

• Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri

• Güvenli Sürüş Temel Eğitimi

• Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi

• Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi

• Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri

Kategori Hizmetler