Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

  • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
  • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
  • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)
Çarşamba, 25 Kasım 2015 15:34

İş Ekipmanlarının Periyodik Muayeneleri

     6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesi, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır. 

    6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. 

    İşveren olarak işletmenizde bulunan asansör,forklift,transpalet,lift,basınçlı kaplar,caraskal,vinç vb.iş ekipmanlarının yıllık periyodik muayenelerini yaptırmadığınız takdirde muayenesi yapılmayan ekipman başına 2,240 TL idari para cezası kesilecektir.

     Cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için en kısa zamanda Ayrıntı OSGB’nin kaliteli hizmet anlayışıyla sizde tanışın. 

Kategori Hizmetler

 

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporları

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Firma çalışanlarınızın sağlık muayenelerini yaparak, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporlarını oluşturuyoruz. 

İşveren; Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

• İşe girişlerinde.

• İş değişikliğinde.

• İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

• İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. 

Ayrıntı OSGB olarak, 6331 sayılı kanuna istinaden çalışanlarınıza yaptırmak zorunda olduğunuz tüm işe giriş ve periyodik sağlık tetkik hizmetlerini çözüm ortaklığı yaptığımız firmamızın mobil sağlık aracını firmanıza yönlendirerek işgücü ve zaman kaybı yaşatmadan destek vermekteyiz.

Mobil sağlık birimlerimizde görevli uzman sağlık memurlarımız, çalışanlarınızın ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm tıbbi hizmetlerini işyerinize ulaşan tam donanımlı mobil araçlarımız içerisinde yapmakta ve resmi raporlarını düzenlemektedir.Bu tetkikler doğrultusunda İşyeri Hekimlerimiz tarafından Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporları düzenlenir. 

Bu kapsamda çalışanlarınıza aşağıda yer alan tetkikler yapılmaktadır;

1)  ​Akciğer radyografisi 

2)  Solunum fonksiyon testi (SFT)

3)  İşitme düzeyi testi

4) ​ Karaciğer fonksiyon testleri (SGOT,SGPT)

5)  Üre, Kreatinin, Hemogram,Kan Şekeri

6)  Tetanoz aşısı

7)  Hepatit Markerları(HBs Ag,Anti HBs,Anti HCV,Anti HIV)

8)  Portör Tetkikleri(Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü)

9)  Tam İdrar Tetkiki

10) Kanda Kurşun (Pb)

 

 

Kategori Hizmetler