Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

  • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
  • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
  • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)

İlk Yardım Eğitimleri

Cuma, 29 May 2015 09:47

İLK YARDIM NEDİR? 

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla,ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilkyardım denir.  

İLK YARDIM UYGULAMASINDA KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAZ.  

İLK YARDIMDA AMAÇ NEDİR? 

1. Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama

2. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlama

3. Durumun kötüleşmesini engelleme

4. İyileşmesini kolaylaştırma 

 İlk Yardımcı Eğitimleri:

İlk Yardımcı Eğitimi  İlgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çözüm Ortağımız tarafından verilmektedir.

İlk Yardımcı Kimdir?

İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç-gereç aramaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, ilk yardımcı sertifikası almış kişiye ilk yardımcı denir. 

İLKYARDIMCININ ÖZELLİKLERİ VE SORUMLULUKLARI NEDİR? 

1. Sakin ve telaşsız olmalı.

2. Hastayı sakinleştirmeli.

3. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli.

4. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı.

5. Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları,itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.

6. Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı.

7. Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı.  

İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?

İlk yardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.

Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Bildirme: Olay/kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde iletişim araçları veya kaza yerinde bulunan diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.
Kurtarma (müdahale): Olay yerinde hastalara/yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. 

İLKYARDIMCI MEVZUATI VE CEZALARI !

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ


İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı
Madde 16 - ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

Müeyyideler
Madde 29 - Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır. 

EĞİTİM PLANI

Temel İlkyardım eğitimleri 16 saat, standart ilkyardım eğitimleri 40 saat olmak üzere mevzuatta belirtilen ders başlık ve içeriklerine göre uzman eğiticiler tarafından belirlenen gün ve saatlerde İlkyardım Eğitim Merkezlerinde veya belirtilen uzman eğiticiler tarafında işletmelerde yapılır.

 

Son Düzenlenme Çarşamba, 25 Kasım 2015 15:55