Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

  • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
  • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
  • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)

İSG İç Ortam Ölçümleri

Perşembe, 18 Haziran 2015 06:27

 

Çalışma ortamının uygunluğunun, çalışan sağlığı ve verimliliğini etkileyen en büyük faktörlerden biri olduğu kabul görmüş bir gerçektir.  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun “İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar” maddesi gereği, Ayrıntı OSGB olarak çözüm ortaklarımızla birlikte aşağıdaki başlıklarda hizmet vermekteyiz.

Gürültü Ölçümü

İşveren, ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendinde ve 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen gürültü ölçümleri sonuçları ve değerlendirmeleri yapılarak kulaklıklı veya kulaklıksız çalışılacak yerler ve çalışma saatleri tespit edilmektedir.

Toz Ölçümü

Çalışma alanındaki toz konsantrasyonlarından dolayı oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için ortamdaki toz konsantrasyonlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. İç ortam toz ölçümleri dozimetrik ve lokal ölçümler olarak iki şekilde yapılmaktadır. 

Aydınlatma Ölçümü

İşyerlerinde işlerin hatasız yapılabilmesi, çalışanların göz sağlıklarının korunması için uygun aydınlatma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Özellikle hassas işlerin yapıldığı iş kollarında bu husus daha da önem kazanmaktadır.

Termal Konfor Ölçümü

İşyerlerinde en uygun çalışma şartlarının sağlanması için ısı ve nem oranlarının uygun olması gerekmektedir. Bu konuda ölçümler gerçekleştirilmekte ve en uygun aydınlatma sistemi gereksinimi tespit edilebilmektedir. İş yerlerinde ayrıca düzenli olarak genel ve lokal hava akım hızlarının ölçülmesi gerekir. Bu ölçümler özellikle işyeri havalandırmasında meydana gelebilecek teknik problemlerin tespitinde önemli bir rol oynamaktadır.

Son Düzenlenme Çarşamba, 25 Kasım 2015 15:42